Disclaimer

Disclaimer:

Gebruik van deze website
webshop.githonijlen.be besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. Webshop.githonijlen.be kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Deze site is geoptimaliseerd voor Chrome, Edge, Safari en Firefox.

Het is niet toegestaan de site te gebruiken wanneer dit:
- het gebruik van andere bezoekers stoort
- het functioneren van deze website in gevaar kan brengen
- de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten


Intellectuele eigendomsrechten
Webshop.githonijlen.be behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van webshop.githonijlen.be, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Wijzigingen
Webshop.githonijlen.be behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.